Obavještavaju se preduzetnici sa područja opštine Stanari da će se svakog posljednjeg petka u mjesecu, u periodu od 10.00 – 12.00 časova održati Dan otvorenih vrata kada će sa načelnikom Opštine moći razgovarati o svim pitanjima bitnim za privredni razvoj opštine Stanari.fusio

Zainteresovani se mogu se prijaviti svakim radnim danom u vremenu od 7.00 – 15.00 časova, lično, na broj telefona 053 201 810 ili na mejl adresu infopult@opstinastanari.com