Obavještavamo vas da je otvoren Javni poziv za mjeru podrške investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima.

Rok za podnošenje prijava je 21. novembar 2022 godine do 17:00 časova.

Cilj Javnog poziva je:

  • Povećanje prihoda stanovništva iz ruralnih područja kroz diverzifikaciju prihoda iz ekonomskih i socijalnih aktivnosti na farmi ili izvan nje,
  • Očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta kroz razvoj i diverzifikaciju ruralnih aktivnosti na farmi i očuvanje postojećih radnih mjesta,
  • Unapređenje postojećih i razvoj novih usluga koje poboljšavaju kvalitet života stanovnika ruralnog područja i
  • Doprinos održivom razvoju kroz uvođenje i promociju dobre prakse vezano za sigurnost hrane, očuvanje okoliša i zaštite radnika, kao i drugog stanovništva od posljedica COVID – 19 i drugih negativnih uticaja na javno zdravlje.

Javni poziv se sastoji od dva LOTA:

  • LOT 1 – Diverzifikacija ekonomskih aktivnosti na gazdinstvima (podrška poljoprivrednim proizvođačima za uvođenje novih izvora prihoda na gazdinstvima) i
  • LOT 2 – Diverzifikacija ekonomskih/socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima (podrška unapređenju kvaliteta života i kreiranje socijalnog i poslovnog okruženja koje doprinosi razvoju ruralnih područja)

Na javni poziv, za LOT 1 mogu se prijaviti poljoprivredna gazdinstva (fizička lica), registrovani privredni subjekti (samostalni preduzetnici, zadruge i preduzeća).

Za LOT 2 mogu se prijaviti udruženja, privatne ustanove ili privatna preduzeća.

Napominjemo da se prijave podnose isključivo posredstvom jedinice lokalne samouprave.

Ukupan budžet Poziva iznosi 6.5 milion KM.