Podrška koju opština pruža investitorima

Podsticaji, koji su dostupni privrednim subjektima i fizičkim licima na lokalnom i nivou RS, doprinose boljem funkcionisanju privrede, posebno u kriznim uslovima. Investitorima nudimo brojne prednosti prilikom ulaganja i pribavljanja svih potrebnih dozvola i dokumenata, što značajno olakšava ulaganje i početak uspješnog poslovanja.

Subvencije za zapošljavanje novih radnika sa područja opštine Stanari.

 • Da su registrovani za obavljanje delatnosti na teritoriji opštine Zakupci
 • da redovno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa, u skladu sa zakonom,
 • Ako je lice za koje se traži subvencija nezaposleno,
 • da nad njim nije pokrenut ili otvoren stečajni ili likvidacioni postupak,
 • Da nemaju gubitak u finansijskom izvještaju,
 • da ne zapošljava lica kojima je radni odnos kod istog poslodavca prestao u poslednjoj godini,
 • da podnosilac prijave nije odjavio i preregistrovao nijednu djelatnost u posljednje 3 godine,
 • da lice za koje se traži subvencija ima prebivalište na teritoriji opštine Stanari najmanje 6 mjeseci prije zasnivanja radnog odnosa iu trajanju od 48 mjeseci,
 • Da poslodavac mora zaposliti najmanje 10 novih radnika
 • PODSTICAJ 1
  Subvencija u iznosu od 10.000 KM za zapošljavanje nezaposlenih lica sa višom stručnom spremom
 • PODSTICAJ 2
  Subvencija u iznosu od 6.000 KM za zapošljavanje nezaposlenih lica sa SSS/VKV/KV/NK
 • Za osobe sa invaliditetom iznos podsticaja je povećan za 30%
 • Subvencije poslodavcu za novo zapošljavanje se uplaćuju po prijemu radnika u radni odnos u iznosu:
  • 30% odobrenih sredstava,
  • 20% nakon 6 mjeseci,
  • 30% nakon 12 mjeseci,
  • 20% nakon 18 mjeseci