Kao rezultat uspješnog rada Opštine Stanari izgrađen je savremeni poslovni prostor koji zakupcima nudi povoljno poslovno okruženje za proizvodnju i rad. Poslovna zona „Termoelektrana“ Dragalovci osnovana je s ciljem podsticanja preduzetništva i privlačenja stranih i domaćih investitora u opštinu Stanari da bi se povećao broj malih i srednjih preduzeća, kao i da bi se povećao broj zaposlenih na području opštine.

Ukupna površina Poslovne zone „Termoelektrana“ je 3,3 hektara, raspoređena u 6 parcela, od kojih su 3 parcele već zauzete i izgrađene. Kompletirani su svi radovi na vanjskom uređenju koji se sastoje od uređenja internih saobraćajnica i parkinga, izgradnje odvodnje oborinskih voda, izgradnje septičke jame i nabavke i ugradnje ograde i rasvjete, kao i na izgradnju hidrantskog rezervoara. Za potrebe neometanog funkcionisanja PZ izvršena je nabavka kompaktne blindirane transformatorske stanice sa transformatorima.
Osnovna namjena Poslovne zone „Termoelektrana“ je proizvodno-poslovna.

Poslovna zona nalazi se pored regionalnih puteva R 474 Prnjavor – Jelah i R 474a Prnjavor Doboj, te pored željenzničke stanice i istovarne rampe u Dragalovcima (Doboj – Banja Luka).

NAZIV LOKACIJE POSLOVNA ZONA “TERMOELEKTRANA”
Površina 3,3 ha
Tip Greenfield
Brownfield
Vlasništvo Opština Stanari
Putna mreža R 474 i R 474a
Željeznički čvor i utovarna rampa Dragalovci
Električna energija Transformatorska stanica 10/0,4 kV.
Položeni svi niskonaponski kablovi od TS do parcele.
Trajno priključenje na mrežu
Voda Izgrađen bunar kapaciteta 1 l/s sanitarne vode.
Provedena vodovodna mreža do parcele.
Izgrađen rezervoar za hidrantsku vodu kapaciteta 80 kubnih metara te izgrađena hidrantska mreža
Kanalizacija Završena fekalna kanalizaciona mreža zajedno sa zauljenom i oborinskom kanalizacijom.
Gas Ne
Telekomunikacije Omogućen pristup telekomunikacionoj mreži
Cijena (EUR/m2) 289,95 € (mjesečni zakup)
Način nabavke Kupovina, zakup, aukcija

Trenutni zakupci su kompanija „Fischer Intralogistic“ d.o.o. koja se bavi proizvodnjom intralogističkih sistema (metalnih dijelova, teretnih liftova, pokretnih traka te metalnom obradom i sličnim poslovima) i „Maksimović – komerc“ d.o.o. koja se bavi proizvodnjom ALU i PVC stolarije, kao i plastifikacijom metala i aluminijuma velikih formata.

Opština Stanari nudi brojne pogodnosti investitorima koji se odluče pokrenuti biznis u našoj lokalnoj zajednici koje možete vidjeti OVDJE.