Radi objedinjavanja istih ili sličnih, odnosno srodnih poslova (upravni, stručni i drugi) koji su međusobno povezani i njihovog uspešnijeg izvršavanja i stvarnja povoljnog poslovnog okruženja formirana je Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj Opštine Stanari.

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj formirana je od Odjeljenja za privredu i finansije (samostalni stručni saradnik za privredu, planiranje i privatno preduzetništvo) i Agencije za razvoj opštine Stanari.

KLER je osnovan 27.06.2022. godine Sporazumom o saradnji između opštine Stanari i Agencije za razvoj opštine Stanari.

Djelokrug rada KLER-a i sistematizaciju poslova možete pogledati u Power Point prezentaciji u nastavku.