Opština Stanari nalazi se u sjeveroistočnom dijelu Republike Srpske između 17°83׳ istočne geografske dužine i 17°50׳ sjeverne geografske širine i graniči se sa gradom Doboj i opštinama Derventa, Prnjavor, Teslić i Tešanj (F. BiH).
Grad Doboj je najbliži regionalni centar sa kojim je opština Stanari snažno povezana, kako ekonomski, tako i u području društvenog razvoja. Sa administrativnim sjedištem Republike Srpske i graničnim prelazom „Gradiška“, između BiH i Hrvatske, opština Stanari je povezana auto – putem Doboj – Banjaluka – Gradiška.

Administrativno je podijeljena u 13 mjesnih zajednica, površine 151 kilometar kvadratni.

Površinu opštine Stanari karakteriše pretežno nizinsko – brežuljkasta konfiguracija terena sa najnižom nadmorskom visinom od 138 m (Brestovo) i najvišom nadmorskom visinom od 343 m (Radnja Donja).