Prema ekološko-vegetacijskom rezoniranju BiH, područje općine Stanari nalazi se u pripanonskoj regiji, odnosno u sjevernobosanskoj regiji. U pedološkom smislu, to je izuzetno heterogeno područje, kako sa aspekta pedogenetskih faktora, tako i sa aspekta prošlih antropogenetskih uticaja.

Riječ je o površini od oko 161 kvadratni kilometar, što je uglavnom brdsko područje, najniža kota je 138 metara do najviše 343 metra, ispresijecana manjim vodotocima (Ukrina, Radnja, Ostružnja i Ilova).

Najzastupljenije je poljoprivredno i rudarsko zemljište. Ovo područje je dio stočarsko-voćarske i vinogradarske regije. Područje opštine Stanari sa nadmorskom visinom od 138 do 343 metra ima ekološke uslove pogodne za razvoj poljoprivrede. Umjereno-kontinentalna klima sa povoljnom konfiguracijom tla stvara uslove za razvoj poljoprivredne proizvodnje.