Broj zaposlenih lica u zadnje 3 godine

Broj nezaposlenih lica u zadnje 3 godine

Broj nezaposlenih lica prema starosnoj strukturu registrovanih na tržištu rada

Broj nezaposlenih lica prema stepenu stručne spreme