Kompanija EFT bavi se trgovinom i investicijama u energetskom sektoru, posebno u zapadnoj, srednjoj i jugoistočnoj Evropi. Kroz trgovinu, ulaganja u nove energetske proizvodne pogone i izgradnju novih prenosnih kapaciteta, EFT predvodi razvoj tržišta električne energije u jugoistočnoj Evropi.
KONTAKT
Stanari bb
74 208 Stanari
E-mail: info@eft-stanari.net
http://www.eft-stanari.net

Kompanija „Fischer Intralogistic“ d.o.o. bavi se proizvodnjom opreme za intralogistiku (unutrašnji transport), odnosno proizvodnjom intralogističkih mašina i sistema. U to spadaju:

  • teretni liftovi raznih namjena, tipova i nosivosti,
  • transportne trake za razne potrebe kupaca,
  • podizajući stolovi za sve namjene u skladišnim prostorima,
  • skladišni sistemi,
  • robotski sistemi i roboti,
  • uslužna obrada metala struganjem, glodanjem i izrada prototipova,
  • softverski sistemi, automatizacija i sistemi povezivanja.

KONTAKT
Poslovna zona “Termoelektrana”.
Stanari bb
74 208 Stanari
E-mail: info@fischer-intralogistics.com
http://www.fischer-intralogistics.com

Preduzeće „Maksimović komerc“ d.o.o. bavi se proizvodnjom ALU i PVC stolarije, plastifikacijom metala i aluminijuma velikih formata. Osim toga, preduzeće je kvalifikovano za obavljanje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova.
KONTAKT
Poslovna zona “Termoelektrana”.
Stanari bb
74 208 Stanari
E-mail: maksimovickomerc@gmail.com
https://maksimovic-komerc.com

Firma „Boro“ d.o.o. bavi se prevozom putnika na relaciji Republika Srpska-Austrija (Salzburg). Osim prevoza putnika, djelatnost firme obuhvata ugostiteljske usluge i niskogradnju (ravnanje terena, otkopi raznih materijala, održavanje puteva kao i pripreme za gradnju i asfaltiranje puteva).
KONTAKT
Cvrtkovci bb
74 208 Stanari
E-mail: borobus@yahoo.de
http://www.boro-bus.com/