Udruženje “Poljoprivrednik” Stanari, sa Agencijom za razvoj opštine Stanari i Centrom za kulturu opštine Stanari, pozivaju vas na Drugi sajam poljoprivrede i ruaralnog stvraralaštva Stanari.

25. septembar 2022 godine sa početkom u 10.00 časova u sali Centra za kulturu opštine Stanari.