Na osnovu člana 5. stav (3) Zakona o praznicima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 43/07) i član 4. Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim, zanatskim i drugim objektima na području opštine Stanari („Službeni glasnik opštine Stanari“, broj: 7/20) i člana 68. Statuta opštine Stanari („Službeni glasnik opštine Stanari“,broj: 5/17), načelnik opštine, donosi