Pozivamo vas da uzmete učešće na online edukacijama, koje će se održati putem elektronske platforme https://edukacije.komorars.ba