Dana 19.12.2022. godine sa početkom u 13.00 časova održana je Javna rasprava vezana na Nacrt budžeta opštine Stanari za 2023. godišnje…