Обавјештавамо вас да је отворен Јавни позив за мјеру подршке инвестицијама у диверзификацију економских и социјалних активности у руралним подручјима.

Крајњи рок за подношење пријава је 21. новембар 2022. године до 17:00 часова.

Циљ Јавног позива је:

  • Повећање прихода становништва из руралних подручја кроз диверзификацију прихода из економских и социјалних активности на фарми или изван ње,
  • Очување постојећих и стварање нових радних мјеста кроз развој и диверзификацију руралних активности на фарми и очување постојећих радних мјеста,
  • Унапређење постојећих и развој нових услуга које побољшавају квалитет живота становника руралног подручја и
  • Допринос одрживом развоју кроз увођење и промоцију добре праксе везано за сигурност хране, очување околиша и заштите радника, као и другог становништва од посљедица COVID – 19 и других негативних утицаја на јавно здравље.

Јавни позив се састоји од два ЛОТА:

  • ЛОТ 1 – Диверзификација економских активности на газдинствима (подршка пољопривредним произвођачима за увођење нових извора прихода на газдинствима) и
  • ЛОТ 2 – Диверзификација економских/социјалних активности у руралним подручјима (подршка унапређењу квалитета живота и креирање социјалног и пословног окружења које доприноси развоју руралних подручја).

На јавни позив, за ЛОТ 1 могу се пријавити пољопривредна газдинства (физичка лица), регистровани привредни субјекти (самостални предузетници, задруге и предузећа).

За ЛОТ 2 могу се пријавити удружења, приватне установе или приватна предузећа.

Напомињемо да се пријаве подносе искључиво посредством јединице локалне самоуправе.

Укупан буџет Позива износи 6.5 милион КМ.