Као резултат успјешног рада Општине Станари изграђен је савремени пословни простор који закупцима нуди повољно пословно окружење за производњу и рад. Пословна зона „Термоелектрана“ Драгаловци основана је с циљем подстицања предузетништва и привлачења страних и домаћих инвеститора у општину Станари да би се повећао број малих и средњих предузећа, као и да би се повећао број запослених на подручју општине.

Укупна површина Пословне зоне „Термоелектрана“ је 3,3 хектара, распоређена у 6 парцела, од којих су 3 парцеле већ заузете и изграђене. Комплетирани су сви радови на вањском уређењу који се састоје од уређења интерних саобраћајница и паркинга, изградње одводње оборинских вода, изградње септичке јаме и набавке и уградње ограде и расвјете, као и на изградњу хидрантског резервоара. За потребе неометаног функционисања ПЗ извршена је набавка компактне блиндиране трансформаторске станице са трансформаторима.
Основна намјена Пословне зоне „Термоелектрана“ је производно-пословна.

Пословна зона налази се поред регионалних путева Р 474 Прњавор – Јелах и Р 474а Прњавор Добој, те поред жељензничке станице и истоварне рампе у Драгаловцима (Добој – Бања Лука).

НАЗИВ ЛОКАЦИЈЕ ПОСЛОВНА ЗОНА „ТЕРМОЕЛЕКТРАНА“
Површина 3,3 ha
Тип Greenfield
Brownfield
Власништво Општина Станари
Путна мрежа Р 474 и Р 474а
Жељезничко чвориште и утоварна рампа Драгаловци
Електрична енергија Трансформаторска станица 10/0,4 kV.
Положени сви нисконапонски каблови од ТС до парцеле.
Трајно прикључење на мрежу
Вода Изграђен бунар капацитета 1 l/s санитарне воде.
Проведена водоводна мрежа до парцеле.
Изграђен резервоар за хидрантску воду капацитета 80 кубних метара те изграђена хидрантска мрежа
Канализација Завршена фекална канализациона мрежа заједно са зауљеном и оборинском канализацијом.
Гас Не
Телекомуникације Омогућен приступ телекомуникационој мрежи
Цијена (EUR/m2) 289,95 € (мјесечни закуп)
Начин стицања Куповина, закуп, аукција

Тренутни закупци су компанија „Fischer Intralogistic“ д.о.о. која се бави производњом интралогистичких система (металних дијелова, теретних лифтова, покретних трака те металном обрадом и сличним пословима) и „Максимовић – комерц“ д.о.о. која се бави производњом АЛУ и ПВЦ столарије, као и пластификацијом метала и алуминијума великих формата.

Општина Станари нуди бројне погодности инвеститорима који се одлуче покренути бизнис у нашој локалној заједници које можете видјети ОВДЈЕ.