На основу члана 5. став (3) Закона о празницима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 43/07) и члана 4. Одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским, занатским и другим објектима на подручју општине Станари („Службени гласник општине Станари“, број: 7/20) и члана 68. Статута општине Станари („Службени гласник општине Станари“,број: 5/17), начелник општине, доноси