Број запослених лица у задње 3 године

Број незапослених лица у задње 3 године

Број незапослених лица према старосној структуру регистрованих на тржишту рада

Број незапослених лица према стапену стручног образовања