Компанија ЕФТ бави се трговином и инвестицијама у енергетском сектору, посебно у западној, средњој и југоисточној Европи. Kроз трговину, улагања у нове енергетске производне погоне и изградњу нових преносних капацитета, ЕФТ предводи развој тржишта електричне енергије у југоисточној Европи.
КОНТАКТ
Станари бб
74 208 Станари
E-mail: info@eft-stanari.net
http://www.eft-stanari.net

Компанија „Fischer Intralogistic“ d.o.o. бави се производњом опреме за интралогистику (унутрашњи транспорт), односно производњом интралогистичких машина и система. У то спадају:

  • теретни лифтови разних намјена, типова и носивости,
  • транспортне траке за разне потребе купаца,
  • подизајући столови за све намјене у складишним просторима,
  • складишни системи,
  • роботски системи и роботи,
  • услужна обрада метала стругањем, глодањем и израда прототипова,
  • софтверски системи, аутоматизација и системи повезивања.

КОНТАКТ
Пословна зона „Термоелектрана“
Станари бб
74 208 Станари
E-mail: info@fischer-intralogistics.com
http://www.fischer-intralogistics.com

Предузеће „Максимовић комерц“ д.о.о. бави се производњом АЛУ и ПВЦ столарије, пластификацијом метала и алуминијума великих формата. Осим тога, предузеће је квалификовано за обављање грађевинских и грађевинско-занатских радова.
КОНТАКТ
Пословна зона „Термоелектрана“
Станари бб
74 208 Станари
E-mail: maksimovickomerc@gmail.com
https://maksimovic-komerc.com

Фирма „Боро“ д.о.о. бави се превозом путника на релацији Република Српска-Аустрија (Салзбург). Осим превоза путника, дјелатност фирме обухвата угоститељске услуге и нискоградњу (равнање терена, откопи разних материјала, одржавање путева као и припреме за градњу и асфалтирање путева).
КОНТАКТ
Цвртковци бб
74 208 Станари
E-mail: borobus@yahoo.de
http://www.boro-bus.com/