Привредни савјет одржао је данас трећи састанак са почетком у 11.00 часова, гдје су чланови Савјета имали прилику да разматрају 5 тачака дневног реда. План буџета Општине Станари за 2023. годину је био прва тачка дневног реда, гдје је начелник Одјељења за привреду и финансије, Љубиша Станковић извијестио присутне о Нацрту буџета општине Станари за 2023. годину.

Међу темама дневног реда разматране су мјере подстицаја, односно резултати који су реализовани захваљујући мјерама подстицаја по разним основама. Дискусија се наставила око административних и комуналних такси и накнада, просторно-планске документације, цијене и квалитета комуналних услуга и резултата анкете привредника коју је спровео КЛЕР.