Привредни савјет Општине Станари 4. априла 2023. године одржао је четврту сједницу са
почетком у 11.00 часова.
Чланови Савјета имали су прилику да разматрају 3 тачке дневног реда, и то:

  1. Општинске мјере подстицаја у привреди/пољопривреди,
  2. Развојни пројекти (регулација корита ријеке Остружње) и
  3. Разно.