Ради обједињавања истих или сличних, односно сродних послова (управни, стручни и други) који су међусобно повезани и њиховог успешнијег извршавања и стварња повољног пословног окружења формирана је Канцеларија за локални економски развој Општине Станари.

Канцеларија за локални економски развој формирана је од Одјељења за привреду и финансије (самостални стручни сарадник за привреду, планирање и приватно предузетништво) и Агенције за развој општине Станари.

КЛЕР је основан 27.06.2022. године Споразумом о сарадњи између општине Станари и Агенције за развој општине Станари.

Дјелокруг послова КЛЕР-а и систематизација радних мјеста можете погледати у Power Point презентацији испод.