У циљу истраживања потреба грађана општине Станари, Агенција за развој општине Станари сваке године спроводи анкетирање одређеног броја грађана са подручја општине. Анкетни упитник обухвата све јавне установе, општу управу, Дом здравља, те општа питања везано за актуелну ситуацију на подручју општине. У овој години анкета је обухватила 160 анонимних грађана. Сврха и циљ анкетног упитника односи се на квалитет пружања услуга јавних установа, опште управе и других према грађанима општине Станари…