Општина Станари спроводи активности на припреми и реализацији инвестиционих пројеката којим се планира остваривање стратешких циљева привредног и укупног развоја општине.

Реализацијом планираних пројектних активности створиће се услови за развој привредног сектора и повољне предузетничке климе, што неминовно доводи до пораста броја запослених, животног стандарда и бољег квалитета живота становништва општине.

општи подаци

Изградња новог објекта Дома здравља Станари

 • Вриједност пројекта

  • 3. 753.647,35
 • Инвеститор

  • Општина Станари
 • Модел финансирања пројекта

  • Пројекат се финансира из средстава донације Републике Србије (цјелокупан износ).
   Пројекат је у фази реализације (након стечених предуслова, камен темељац положен је 15.7.2022. године и започета је изградња чији је завршетак планиран у јулу 2023. год.

општи подаци

Вањско уређење ПЗ „Термоелектрана“

 • Вриједност пројекта

  • 929.631,59 КМ (у току 2022. године)
 • Инвеститор

  • Општина Станари
 • Модел финансирања пројекта

  • Пројекат се финансира из буџета Општине Станари. Пројекат је у потпуности реализован у јулу 2022.

општи подаци

Изградња водовода на подручју општине Станари

 • Вриједност пројекта

  • 15 – 20 милиона КМ (три фазе)
 • Инвеститор

  • Општина Станари
 • Модел финансирања пројекта

  • Пројекат се финансира из буџета Општине и из кредитних средстава. Након потписаног Уговора о извођењу радова за прву и другу фазу у вриједности од 7.300.849,00 КМ приступило се изградњи цјевовода и главног резервоара.

општи подаци

Изградња ватрогасних гаража

 • Вриједност пројекта

  • 106.442,04 КМ
 • Инвеститор

  • Општина Станари
 • Начин финансирања

  • Пројекат се финансира из буџетских средстава општине Станари
 • Фаза реализације

  • Пројекат је у потпуности завршен у априлу 2022.

општи подаци

Зелена и сточна пијаца Станари

 • Вриједност пројекта

  • 700.000,00 КМ
 • Инвеститор

  • Општина Станари
 • Начин финансирања

  • Пројект се финансира из буџета општине Станари и кредитних средстава
 • Израђена документација

  • Идејно рјешење „Зелена и сточна пијаца“ Станари